Allah'ın, Resul'ünün Selam ve Bereketi Üzerinize Olsun. Ey ! Hane Halkı..

Animated Sidenav Example

Click on the element below to open the side navigation menu.

☰ open


Biz Kimiz

ALLAH’ IN VE RESULÜNÜN SELAM VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN!
 
ÜVEYSLİK= Saf, Katışıksız, Tüm Dünyalık Duygulardan Soyutlanmış AŞK’ IN YOLUDUR!!!
 
İNSAN: Maddi Alemin içinde elle dokunduğu, gözle görebildiği, kulakla duyabildiği varlıkları ve olayları algılayabilen, nefsinin ona verdiği dikteler doğrultusunda duyguları ve hisleriyle hareket eden bir Yaratılmıştır. Çok nadirde olsa hislerini Rahmani boyuttan değerlendirebilir. Rahmani boyuttan değerlendirme işini bile yine kendince, kendi tecrübe ve bilgileri doğrultusunda gerçekleştirir. Dolayısıyla İNSAN her zaman hata yapar, yanılır, yanlışa düşer.  
 
Bir İNSAN tek başına Manevi Yolculuk yapamaz. Yapsa da belli bire yere geldiğinde tıkanır, yıpranır ve yorulur. Nefsi ona galip gelir, ibadetleri terk etme veya en iyi ihtimalle gevşetme hali başlar. Bunun için bir yol ve mürşit arayışı başlar. Hepimiz bu aşamaları ÜVEYSLİK’ ten önce yaşadık, deneyimledik ve anladık ki bize yolda bir MÜRŞİD gerekli. 
 
İşte o zaman hayatımızda Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Meclise büyük harflerle yazdırdığı Hz. ALİ Efendimizin “HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİD, İLİMDİR.” sözü damgasını vurdu. İlmin olmadığı her insan cahil, her devir karanlıktır. Daha önceleri BÜYÜK EVLİYA SULTANLAR vardı. İlmi yaymak ve insanlığı gerçek kurtuluşa yöneltmek için çalışıyorlar ve insanlığa hizmet ediyorlardı. Ancak günümüz dünyasında artık iş maddi kaygılar ile nefsleri ilah edinmeye kadar vardırıldı. Tam bu noktada ALLAH’ IN 2000’Lİ YILLARDAKİ YERYÜZÜ PROJESİ devreye girdi. Devir artık ÜVEYSLİK DEVRİ!!!
 
Tıpkı Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi sadece KUR-AN VE SÜNNET ışığında yürünecek devirdeyiz. Size gereken ne varsa MANA ALEMİ verecek Allah’ın izniyle. Bizim MÜRŞİD’ imiz ALLAH’ TIR. Bize tüm dersler Allah’ın ve Resulünün görevlendirdiği evliyalar tarafından verilir. Biz kendimize öğretmen aramayız. Mürşid’ imiz olan Allah ve Resulü en güzel kimin dilinden anlarsak bize O ÖĞRETMENİ ders vermesi için görevlendirir. Biz hiçbir konuda seçmeyiz. Haddimiz değildir. Bizi O ALEM ER’ leri seçer, tenezzül eder ve ders verirler. Eğer bu kısmı anlamamışsanız yazının başındaki İNSAN tanımını tekrar okuyunuz. Hala aklen ve maddi bilgiler ile değerlendiriyor ve kendinize yazık ediyorsunuzdur!!!
 
Buraya kadar anlatılanları eğer algılayabildiniz ise gelelim asıl konumuza…..
 
Üveysler ASLA AMA ASLA herhangi bir siyasi düşüncenin savunucusu, herhangi bir topluluğun devamı veya dünyalık menfaat içeren (para toplamak, hayır hasenat işleri yapmak, belli bir görüşü savunup menfaat toplamak gibi) herhangi bir olayın içinde olmadı, bundan sonrada olmayacaktır. 
 
Bizim gruplarımız O ALEM’ den aldığımız ilimleri paylaştığımız, Allah’a iyi bir kul, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olmak adına bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi paylaştığımız İLİMHANE’ mizdir. Bir kardeşimize A harfi öğretilmiştir, diğeri o gün B harfini öğrenmiştir, bir başkası C harfini tefekkür etmiştir… biz hepimiz böylece ALFABEYİ birbirimizden Allah’ ın öğrettiği en güzel ve kısa yoldan öğreniriz. Bunun için gruplarda ders yapar Allah’ ın bize verdiği ilmi hem infak ederiz hem de varsa yanlışlarımız bunları düzeltmeye çalışırız. 
 
Üveys olduğunu söyleyen biri; 
 
Eğer hala sizden dua istiyorsa,
Eğer hala sizden birine yardım için para istiyorsa,
Eğer hala cüz okumanızı istiyorsa,
Eğer hala salavat zincirlerine katılmanızı talep edebiliyorsa,
Eğer hala size siyaseti empoze etmeye çalışıyorsa,
Eğer hala bir mesajı birçok kişiye göndermenizi ve bu işin sevabının fazlalığından bahsediyorsa,
Eğer hala sizi haklı veya haksız eleştiriyor ve yargılıyorsa…
 
BİLİNKİ; bu kişi henüz ÜVEYSLİK nedir tam anlamamış. Hala nefsin elindeki aklı hakim vaziyette beden ülkesinde. İnşallah zikre devam ettikçe, tefekkürlerini yaptıkça, Kur-an ve Sünnet’ e sarılıp Marifet’ i ve Üveysliği daha iyi anlamaya çalıştıkça anlayacaktır ileride. 
 
Biz ÜVEYSLER!!!
 
TÜM AYRIMLARDAN VE AYRIMCILIKLARDAN UZAĞIZ. Biz O Alem’den ilk elden öğrendik ki: Allah’ ı BİRLEMEK ancak tüm yaradılmışları, (Allah’ a ihanet edenler ve şeytanın işini yapanlar hariç) Allah için sevmek ve kucaklamakla olurmuş. Bu nedenle erkek-kadın, alevi-sünni, açık-kapalı, okumuş-okumamış gibi aklınıza gelecek hiçbir ayrımı yapmayız.
 
BİZDE ASLA PARA TOPLAMA İŞİ OLMAZ. Çünkü bizim kime yardım etmemizi istiyorsa ilk elden bildirir ve öğretir sahibimiz olan Allah.
 
BUGÜNE KADAR BİLİNEN TÜM TOPLULUKLARIN YAPTIĞI HER TÜR ETKİNLİKLERDEN UZAĞIZ. BİZ HAYIR HASENAT İÇİN KERMES DÜZENLEMEYİZ.ÇOCUK OKUTMAK BAHANESİYLE AİDAT ÜCRETİ, KURBAN DERİSİ  TOPLAMAYIZ. Yapacağı hayır işi de kul ile Allah arasındadır. Ve kişi Rabbine sorduğunda Allah’ ın razı olacağı hayır işi ne ise ilk elden cevap bulur.
 
Bu yazdıklarımıza uymayan her davranış sahibini bağlar, kişisel insan hatasıdır, asla ama asla ÜVEYSLERE VE ÜVEYSLİK YOLUNA maledilemez. Kişilerin kendi nefsi hareketleri ile yaptığı yanlışlar ancak o kişi üzerinden değerlendirilmelidir.
 
MARİFETİ GERÇEKTEN ANLAYAN VE YAŞAYAN ÜVEYSLER OLARAK SON OLARAK DERİZ Kİ; 
 
-BİZ ASLA TARİKAT DEĞİLİZ.
 
-BİZ ASLA CEMAAT DEĞİLİZ.
 
-BİZ ASLA ZİHNİNİZDE BİZE YAPIŞTIRMAYA VE YAKIŞTIRMAYA ÇALIŞTIĞINIZ BİR GÖRÜŞÜN YANDAŞI VEYA  SAVUNUCUSU DEĞİLİZ.
 
BİZLER Allah’ a kul, O’ nun Biricik Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (sav.) Efendimize ümmet olmaya çalışanlarız. Tek gayemiz dünyalık dertler arasında kalmış, sıkıntılarına çözüm bulamamış aç gönüllere, Allah Aşkı ve Sevgisini ulaştırmak ve aşılamaktır. BU BÖYLE BİLİNE!!!
 
ALLAH’ IN VE RESULÜNÜN SELAM VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN. HER GÜNÜNÜZ BAYRAM, HER GECENİZ KADİR GECESİ OLSUN. ARDINIZDAN GELENLER ÇOK OLSUN İNŞALLAH.
 

2018 © VeyselKarane | veyselkarane.com | All rights of the site are registered in the name of "Muharrem Karabay" .